ประเด็นการร้องเรียน (Issue of Complaint)
สถานที่เกิดเหตุเรื่องร้องเรียน (Issue Location)
รายละเอียดสถานที่ (Location Details)
แนะนำ
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน (Complaint Details)

เอกสารแนบ/รูปภาพ (File Attachment)อัพโหลดเอกสาร (Upload Document)
ลบข้อมูล
ยืนยันการแจ้งเรื่องร้องเรียน (Confirm)